tarief & voorwaarden

TARIEF

Ik hanteer 3 categorieën:

  • € 55 per uur inclusief BTW (jaarinkomen tot € 50.000 bruto)
  • € 65 per uur inclusief BTW (jaarinkomen tot € 65.000 bruto)
  • € 75 per uur inclusief BTW (jaarinkomen tot € 75.000 bruto)

Zoals gezegd verwijs ik je bij een jaarinkomen van meer dan € 75.000 bruto graag door naar een collega. Op die manier voorkom ik ‘nee-verkoop’ aan mensen voor wie mijn lage tarieven het verschil betekenen tussen het wel of niet kunnen doorzetten van hun zaak.

Mijn tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten. Bij dat laatste moet je denken aan griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, papierkosten, postzegels, etc. Het gaat altijd om daadwerkelijk gemaakte kosten, dus als alles per e-mail of telefoon gaat, er geen rechtszaak komt en er niet gereisd hoeft te worden, dan betaal je alleen het uurtarief. Telefoonkosten breng ik sowieso niet in rekening. Extra drijfveer voor mij om zoveel mogelijk de telefoon gelijk te beantwoorden als een klant belt….

Vergelijk dat alles maar eens met een advocaat (of andere arbeidsjurist). Dan heb je het vrijwel altijd over tarieven van (veel) meer dan € 100 per uur exclusief BTW met daarnaast vaak nog een vast percentage ‘kantoorkosten.’

Je zou je kunnen afvragen hoe het zo goedkoop kan. Twee simpele antwoorden: kosten laag houden en genoegen nemen met minder winst. Punt. Toch zal zelfs zo’n laag tarief voor velen nog een rib uit het lijf zijn. Vandaar dat ik altijd zal proberen om in een regeling vergoeding van mijn kosten uit te onderhandelen. Het zal geen verrassing zijn dat dit juist met mijn lage tarieven zeer vaak lukt.

Er is één uitzondering op mijn tariefregeling:

Als een werkgever een vast vergoedingsbedrag aanbiedt voor juridische kosten (b.v. in een beëindigingsvoorstel of Sociaal Plan) hanteer ik een hoger tarief, tot maximaal € 125 per uur exclusief BTW. Dit om te voorkomen dat een werkgever ‘profiteert’ van mijn lage tarief, want dat is immers alleen voor werknemers bedoeld. Mijn uitgangspunt daarbij is dat dit nooit ten koste mag gaan van het onderhandelingsresultaat dat ik voor jou weet te bereiken én dat jij geen cent meer kwijt bent aan mij dan je anders zou hebben moeten betalen.

OVERIGE VOORWAARDEN

Ik hanteer geen klassieke ‘kleine lettertjes’, maar er zijn wel een paar zaken waar ik je op wil wijzen:

  • Als afgesproken wordt dat mijn kosten door de werkgever zullen worden vergoed d.m.v. rechtstreekse betaling aan mij, zal mijn rekening toch gewoon door jou moeten worden betaald als de werkgever om welke reden dan ook niet betaalt. Hierbij hanteer ik een termijn van twee maanden na factuurdatum waarin door mij minimaal twee keer – vergeefs – is aangemaand.
  • Mocht ik aansprakelijk zijn voor door jou geleden schade als gevolg van een ‘beroepsfout’ door mij (lees: ik heb mijn werk niet goed gedaan), dan zal de vergoeding van die schade beperkt blijven tot het bedrag dat door mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor dit geval wordt uitgekeerd.