Dit was onder de WWZ heel anders afgelopen….

Hoewel ik de WWZ vooral zie als een product van uitruilen van stokpaardjes en vermijden van hete hangijzers dat vervolgens in allerijl nog even in een juridisch jasje (van een zeer bedenkelijk niveau) moest worden gehesen, betrap ik me erop dat ik tegenwoordig bij vrijwel elke – al dan niet gepubliceerde – ontslagzaak probeer te bedenken hoe het partijen onder de WWZ zou zijn vergaan.

In deze k.o.o.-zaak valt aan de ene kant op dat de werkneemster (53 jaar, ruim 17 jaar in dienst) bijzonder ongelukkig procedeert m.b.t. het door haar gestelde financiële nadeel als gevolg van het ontslag, maar aan de andere kant dat de werkgever weliswaar in het verleden verlies heeft gedraaid, maar een positieve prognose voor de toekomst heeft en erkent niet direct in faillissementsgevaar te verkeren.

De kantonrechter wijst de k.o.o.-vordering af, verwijzend naar een brij van argumenten voor en tegen waarin maar lastig te ontdekken valt welke punten nu echt doorslaggevend zijn geweest (daarmee de illusie van de HR eens te meer logenstraffend dat een dergelijke gezichtspuntencatalogus op termijn richtinggevend zou kunnen en moeten zijn voor toekomstige rechtseenheid in k.o.o.-uitspraken).

Interessanter nog is om te bedenken hoe deze casus onder de voorgestelde (en door de Tweede Kamer al aangenomen) WWZ zou zijn afgelopen: tenzij het hier om een zgn. ‘kleine werkgever’ gaat (dat weet ik zo niet) zou de werknemer op zeker ca. € 15.000 vergoeding hebben gekregen.

Daarbij valt op dat, daar waar deze kantonrechter (althans dat vermoed ik) veel waarde heeft toegekend aan het feit dat de financiële situatie van de werkgever niet florissant was, dit onder de WWZ geen verschil zou hebben gemaakt: art. 7:673c biedt de rechter nl. simpelweg die ruimte niet.

Omgekeerd geldt dat de financiële situatie van de werknemer in de WWZ (zelfs) geen enkele rol speelt bij de vraag of de transitievergoeding verschuldigd is.

Het ontslag komt dus net te vroeg voor deze werkneemster. En stel je toch eens voor dat er in de loop van volgend jaar een nieuwe ontslagronde komt: dan hebben haar collega’s niet alleen langer hun baan behouden, maar hoogstwaarschijnlijk ook nog eens wél recht op een aardige ontslagvergoeding…….

Comments are closed.